70 évvel ezelőtt/70 years ago/70 Jahre vorher – III.

1941. július 4., péntek/Friday, July 4, 1941/Freitag, 4. Juli 1941.

A magyar csapatok elfoglalták Kolomeát és Sztanyiszlaut.

Hungarian troops occupied Kolomyia and Stanislau.

A Sztálin utasításához, miszerint semmisítsenek meg mindent, amit az előrenyomuló ellenség felhasználhat, fűzött német kommentárban kijelentették, hogy a német hadsereg nem fog semmiben hiányt szenvedni, ugyanakkor készleteiből nem fognak adni az utasítást végrehajtóknak.

It was said in a German commentary in connection with Stalin’s scorched earth tactic that the German army would not suffer from lack of supply, however they would not give anything to people who comply Stalin’s order.

Beszámoló jelent meg egy görög hajó (Osia Paraskevi) legénységének vallomásáról, mely szerint hajójukat 1941. május 20-án 12 órakor Lemnoszról „Kavalla felé Kasztrontól 20 tengeri mérföldnyire északnyugatra” egy angol tengeralattjáró megállította, a görög legénységet elengedte, de a hajón lévő német tisztet, altisztet és két német katonát kegyetlenül meggyilkolták.

A report on the case of „Osia Paskevi”, a Greek ship. It was said that the ship was sotpped by an English submarine on May 20, 1941. The Greek crew was released, but a German officer, a German non-commisioned officer and two German soldiers were slaughtered.

Tudósítás a Kecskeméten felosztásra kerülő zsidó földbirtokokról. Tovább>>

The property of 86 Jewish freeholders was required by the Minister of Agriculture in Kecskemét.

Újabb jelentések szovjet háborús és emberiségellenes bűnökről Lembergből, Litvániából, Galíciából, Romániából stb. Tovább>>

Further reports on Soviet war crimes and crimes against humanity from Lemberg, from Libau (Latvia), from Galicia, from Rumania etc. There were many accusations: tortured, executed and burned people, poisoned foods and wells, false air-raids.

Felhívás Romániában a német „hazatérőkhöz”. Tovább>>

An appeal from Rumania which said that the last train of people who wanted to „repatriate” to Germany would depart on July 8.

Olasz- és németellenes atrocitások Uruguayban. Tovább>>

A report on anti-German and anti-Italian atrocities in Uruguay: gun-fight, violent demonstrations, attacks against Italian and German shops etc.

Egy „vörös milicista” kivégzése Spanyolországban. Tovább>>

A report on the execution of Toscano, a „red militiaman” in Granada, Spain.

1941. július 5., szombat/Saturday, July 5, 1941/Samstag, 5. Juli 1941.

A kassai bombázás halálos áldozatainak száma 28-ra emelkedett, egy újabb személy halt bele sérüléseibe.

A victim of bombing of Kassa died, the death-toll rose to 28.

A magyar csapatok elfoglalták Horodenkát.

Hungarian troops occupied Horodenka.

A lipcsei Neueste Nachrichten tudósítója Bárdossy Lászlóval készült beszélgetését közölte. Részlet>>

The Neueste Nachrichten (Leipzig) published an interview with Prime Minister László Bárdossy. Among other things he spoke about the revolution in Hungary in 1919, the Jewish Kun Béla, the extinction of Communism in Hungary, the numerus clausus, and the struggle against freemasonry.

Jelentés Kolomea és Sztanyiszlau elfoglalásáról. Tovább>>

A report of the Chief of Staff of the Hungarian Army on the occupation of Kolomyia and Stanislau.

Hír Pozsonyból zsidók előállításáról és munkaszolgálatra való viteléről. Tovább>>

A report from Pozsony (Bratislava). It said that about 4.000 Jewish people were arrested and taken to labour service. Besides it told about arrest of 693 Bolshevist agents – allegedly main part of them were Jews.

Román beszámoló a Prut-menti városok zsidó lakosságának ellenséges viselkedéséről és az ellenintézkedésekről. Tovább>>

MTI quoted a Rumanian report. It said that Jewish inhabitants of the cities along the Pruth river helped the Bolshevists. Allagedly they were spyes, saboteurs etc. that’s why the Rumanians had to get rid of 16-55 years olf Jewish men. The old Jews and the women and children had to wear yellow armbands.

A Magyar Nemzet szintén Romániából. Tovább>>

An article from Magyar Nemzet. It said that because of sneak attacks against Rumanian and German soldiers the authorities would execute 50 Communists fo each German or Rumanian soldier.

Újabb jelentések szovjet emberiségellenes és háborús bűnökről. Tovább>>

Further reports on Soviet war crimes and crimes against humanity from Lemberg, from the theater of war. They said that Soviet soldiers killed German prisoners of war and slaughtered civilians.

Francia cáfolat Szíriában elkövetett kegyetlenkedésekkel kapcsolatban. Tovább>>

MTI quoted a French denial of the British accusations on atrocities in Merj-Ayum, Syria. It is said that the British soldiers looted there.

Egy usztasa vezér meggyilkolása és a szerb Szokol-egyesület feloszlatása Horvátországban. Tovább>>

Reports from Croatia: Chetniks killed an Ustasha leader in Bosnia nad Herzegovina; the Croatian authorities dissolved the Serbian Sokol movement.

Brit-olasz vádaskodás egy olasz kórházhajó miatt. Tovább>>

English army captured an Italian hospital ship on the Red Sea and said it will used because Italians attacked English hospital ships. Italian authorities denied and accused England with the same act.

Állítólag finn gépeknek álcázott szovjet gépek bombázták Helsinkit. Tovább>>

Allegedly Soviet planes – camouflaged as Finnish – attacked Helsinki.

1941. július 6., vasárnap/Sunday, July 6, 1941/Sonntag, 6. Juli 1941.

Újabb jelentések szovjet atrocitásokról, a magyar hadsereg által megszállt területekről. Tovább>>

Further reports on Soviet atrocities from the territories occupied by Hungarian army, from Lutsk and Dubno in Ukraine. They spoke about expelled and looted inhabitants, resettled Russians, killing of Ukrainians, raped and massacred women. One report emphasized that some perpetrators were Jews – probably the German and Rumanian propaganda wanted to justify the anti-Jewish measures.

Tiltakozás Damaszkusz bombázása miatt. Tovább>>

A report from the Middle-East: the Syrian government – with the permission of the French High Commissioner – asked the governments of Iraq and Hijaz to protest against the bombardment of Damascus, a Holy City of Islam. Between the English cruelties it mentioned that they „brought Jews” to South-Lebanon who allegedly settled in there and looted.

Egy cionista vezető állítólagos kijelentése. Tovább>>

A report from New York which said that a Zionist leader allegedly told claimed that at least 50,000 Jews were ready in the USA to make the core of a Jewish army.

1941. július 7., hétfő/Monday, July 7, 1941/Montag, 7. Juli 1941.

A Kassa elleni bombatámadás áldozatainak száma 29-re emelkedett.

The death-toll of bombing of Kassa rose to 29.

Az Egyesült Államok csapatai megszállták Izlandot.

The United States occupied Iceland

Kelet-Afrikában Pietro Gazzera tábornok és csapatai megadták magukat az angoloknak.

In Easte-Africa General Pietro Gazzera and his troops surrendered to the English army.

Egy országgyűlési képviselő szavai a Baross Szövetség győri ülésén. Tovább>>

On a meeting of the Association Baross a member of parliament spoke about the need of the speeding up of „making Christian” of the industry and trade in Hungary.

A kormány rendelete a munkafegyelem biztosításáról. Tovább>>

A decree of the Hungarian government in order to secure the working discipline. The people who violated it would be punished by internment or work in labour camps under military control.

Egy jelentés a szarajevói zsidók állítólagos ügyeskedéséről. Tovább>>

A report from Sarajevo. It said that allegedly Jews in Sarajevo tried to hide their property – gold, gems, Persian carpets – into coffins of people who allegedly died.

Hír a zágrábi zsidók elszállításáról szóló rendeletről. Tovább>>

Report from Croatia which said that Ante Pavelic ordered to deport the Jews of Zagreb to an Adriatic Island.

Újabb jelentések a szovjet háborús és emberiségellenes bűntettekről. Tovább>>

Further reports on Soviet atrocities from Lemberg, Estonia, Lutsk and the theater of war. They spoke about deportation, massacre, attacks on medical corps, dumdum bullets.

Német cáfolat szovjet vádakkal szemben. Tovább>>

German denial of Soviet accusation. It said that Soviets accused Germany with their own sins.

Hír az Egyesült Államokból illegálisan bevándorolni szándékozó kínaiakról. Tovább>>

A report on Chinese illegal immigrants from the United States.

1941. július 8., kedd/Tuesday, July 8, 1941/Dienstag, 8. Juli 1941.

Dr. Ajtay Gábor, Máramaros vármegye alispánja egy felhívást tett közé, melyben önkéntes jelentkezésre szólítja fel az ott élő zsidókat az áttelepítés érdekében. Több helyen hasonló felhívások jelentek meg.

Dr. Gábor Ajtay, the sub-perfect of Máramaros County issued an appeal. It called on the Jews to apply voluntarily to resettle. Further appeals were issued in other counties.

A honvédelmi miniszter és a pénzügyminiszter közös 45.100/eln.23.-1941. és 45.101/eln.23.-1941. sz. rendeletei a tényleges, illetve a rendkívüli katonai szolgálatot teljesítők családtagjainak segélyezéséről július 1-jei hatállyal. A segélyek megállapításánál a zsidóságot szintén hátrányosan különböztették meg.

The decrees of the Hungarian Minister of Defence and the Hungarian Finance Minister on the relief of the family members of people on real and special military service. The Jews were discriminated in this topic as well.

Újabb jelentések a szovjet háborús és emberiségellenes bűntettekről. Tovább>>

Further reports on Soviet atrocities from Lemberg, Estonia, Bessarabia, Bukovina and the theater of war. They spoke about massacre of prisoners, killing of injured German soldiers. There is a report on Soviet soldiers who were ordered to pretend surrender and when German soldiers would approach to kill them.

A posta, távíró- és telefonforgalom megindul a katonai megszállás alatt lévő területeken. Tovább>>

A report said that the post, telegraph and phone service would start on the territories under military administration.

1941. július 9., szerda/Wednesday, July 9, 1941/Mittwoch, 9. Juli 1941.

László Dezső őrnagy, a hadműveleti csoport főnöke az addig elfoglalt területekről. Tovább>>

Major Dezső László said that the Hungarian army wanted to hold the occupied territories for a long time in order to collect and carry the pillage and to resettle Ukrainians and Jews from Hungary.

A zsidótörvény végrehajtásának ellenőrzése Kolozsváron. Tovább>>

A report on the supervision of the implementation of the Jewish Act in Cluj.

A román megszállás alatt elvett ingatlanokról. Tovább>>

A report on the properties which were required during the Rumanian occupation.

Zsidóellenes korlátozások Romániában. Tovább>>

The mayor of Buzau banned the Jews to be in the street from 8 p.m. to 7 a.m., to to give parties, to go to coffee-shops, theaters, cinemas etc.

Újabb jelentések a szovjet bűntettekről. Tovább>>

Further reports on Soviet atrocities from Galicia and the theater of war. A report from Galicia spoke about atrocities against the inhabitants, against the Church. Two reports mentioned that Soviet soldiers used dumdum bullets.

Vádak Nagy-Britanniával szemben. Tovább>>

Accusations were reported that the Royal Air Force deliberately attacked historical buildings and hospitals.

Berlini kommentár Litvinov visszatéréséről. Tovább>>

The newspapers in Berlin commented the return of Litivinov. Among other things they connected it with Jews as well.

Érettségi Újvidéken. Tovább>>

A report on maturity exam in Újvidék (Novi Sad). It said that it proved the tolerance in Hungary, because the best scores were made by two Serbian pupils.

1941. július 10., csütörtök/Thursday, July 10, 1941/Donnerstag, 10. Juli 1941.

Magyar csapatok elfoglalták Kamenyec-Podolszkijt.

Hungarian troops occupied Kamenets-Podolsky.

Beszámoló Zágrábból kommunisták – többségében zsidók – kivégzéséről. Tovább>>

A report from Zagreb. It said that a police officer was brutally killed. After the investigation 10 well-known Communist leader, mainly Jews, were executed.

Újabb jelentések a szovjet bűntettekről. Tovább>>

Further reports on Soviet war crimes and crimes against humanity. They spoke about deportation, looting, tortured prisoners of war. There was a report that Soviet soldiers pretended that they wanted to surrender then attacked the Germans.

Német vádak az angol bombázások miatt. Tovább>>

German accusations against the Royal Air Force: bombing of Cathedral of Aachen, and hospitals near to Bielefeld.

Adat a Jugoszláviától elcsatolt területekről való elvándorlásról. Tovább>>

A report which said that about 80.000 people went to Serbia from territories wich were taken away from Yugoslavia.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: