Életmentő vízumok – Diplomaták az élet szolgálatában; 2011. augusztus 4., HDKE/Visas for Life – Diplomats in the Service of the Life; August 4, 2011, Holocaust Memorial Center/Visas for Life – Diplomaten im Dienst des Lebens; 4. August 2011., Holocaust Gedenk-Zentrum

Életmentő vízumok

Diplomaták az élet szolgálatában

Amikor országok és nemzetek feszültek egymásnak, illetve pusztították szisztematikusan saját kirekesztett állampolgáraikat is, voltak olyanok, s nem kevesen, akik bebizonyították, hogy a diplomácia és protokoll szigorú szabályai által meghatározott világban is van igazi választási lehetőség.  A Holokauszt Emlékközpont most nyíló utazó kiállítása (eredeti címe: Visas for Life) a második világháború és a holokauszt embermentő diplomatáinak állít emléket.

Az eredetileg, San Franciscóban 1996-ban bemutatott tárlat magyar vonatkozásokkal egészült ki. A Budapesten, 1944. tavaszától-nyarától 1945. januárjáig szolgálatot teljesítő diplomatákról alkot pillanatképeket, s mutatja be tevékenységüket.

A kiállítás főszereplői változatos háttérrel, változatos küldetésekkel érkeztek ide, szinte mindegyikük élettörténete egy külön kiállítást érdemelne. Voltak karrierdiplomaták, mint a spanyol Angel Sanz-Briz vagy a svájci Carl Lutz, volt üzletember, mint Raoul Wallenberg, vagy a szintén svájci Friedrich Born, a spanyol polgárháborút megjáró, olasz létére spanyol diplomatává „avanzsáló” Giorgio (Jorge) Perlasca, vagy az egyház képviselői, mint Angelo Rotta és még lehetne folytatni a sort. Embermentő tevékenységük indíttatása is különböző volt, kit a vallásos meggyőződés, kit a felháborodás, kit a sajnálat vezetett. Talán mondanunk sem kell, sorsuk is más-más módon alakult. Még a szovjet csapatok érkezése előtt hagyta el Budapestet Angel Sanz-Briz. A fővárosban maradt Raoul Wallenberg, akinek az ostrom utolsó napjaiban veszett nyoma, sorsát azóta is találgatások övezik. Itt élte át a két világháború közti Magyarország haláltusáját Carl Lutz, akit, másokkal együtt, megalázó bánásmód után gyakorlatilag kiutasítottak, hazájában pedig felelősségre vonás és félreállítás várta. Az egyik legszínesebb figura, Perlasca visszatért Olaszországba, ahol csak a nyolcvanas évek második felében találtak rá.

Természetesen a karrierjüket, saját és családjuk életét is veszélyeztető embermentő tevékenységhez segítőkre is szükség volt, kiterjedt kör működött együtt Wallenberggel, Carl Lutz segítségére voltak a cionista ifjak, és lehetne sorolni a sok-sok feledésbe merült hőst, akik nemegyszer életüket áldozták, hogy másokét menthessék.

E gondolatok ívén jött létre a három nyelven (magyar, angol és német) is megismerhető  tárlat, melyen félszáznál több fénykép, dokumentum tekinthető meg. A kiállítást filmvetítések, s diákcsoportoknak szánt múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik.

Az eredeti kiállítás létrehozói:

Eredeti tervek:          Eric Saul, San Francisco

Eredeti szövegek:      Theo Tschuy, Tannay

                                               Agnes Hirschi, Münchenbuchsee

Fényképek:                  United States Holocaust Memorial Museum

                                              Yad Vashem, Jerusalem

                                              Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Zürich

                                              Családi hagyatékok

A HDKE-ben bemutatásra kerülő kiállítás alkotói:

Lektor:                 Prof. Dr. Szita Szabolcs DSc.

                                   Dr. Botos János

                                   Nuber István

Munkatársak: Csató Mihály

                                  Gyarmati Réka

                                  Huhák Heléna

                                  Papp Józsefné

                                  Benjamin Schilhan

                                  Szécsényi András

                                 Vámos György (Carl Lutz Alapítvány)

Oktatás:             Pető Szilvia

                                  Pécsi Tibor

Informatika:  Vágújhelyi Péter

Műszaki kivitelezés:   Horváth László

Kommunikáció: Török Zsuzsanna

Köszönet Dr. Buzinkay Gézának, a Budapest Történeti Múzeumnak, a Budapesti Holokauszt Intézetnek, a Carl Lutz Alapítványnak

(Forrás: a Holokauszt Emlékközpont honlapja)

Visas for Life

Diplomats in the Service of the Life, 1944-1945

 

When countries and nations strained against each other, and systematically perished their own excluded nationals, there were people, and they were not small in number, who proved that there was a possibility of choice in a world determined by the strict orders and protocol of the diplomacy. The travelling exhibition – its original title is “Visas for Life” – which is opened in the Holocaust Memorial Center commemorates diplomats who rescued people in the World War II and the Holocaust.

We filled the original exhibition, which was firstly opened in San Francisco in 1996, with Hungarian references. It takes snapshots on the diplomats who served in Budapest from the spring/summer of 1944 until January/February, 1945 and displays their activities.

The “main characters” of the exhibition came with various backgrounds, with various missions, probably all of them deserve a separate exhibition. There were career diplomats, like Angel Sanz-Briz from Spain or Carl Lutz from Switzerland, there were businessmen, like Raoul Wallenberg or Friedrich Born also from Switzerland, an Italian, Giorgio (Jorge) Perlasca, who fought in the Spanish Civil War on Franco’s side and who became “Spanish diplomat” in Budapest, the representatives of the church, like Angelo Rotta and so on. Their intentions were also different: religious conviction, fundamental indignation, sorrow. Needles to say that the fates of them were also different. Angel Sanz-Briz left Budapest before the Soviet troops encircled it. Raoul Wallenberg stayed in the Hungarian capital, and he disappeared in the last days of the fight in Pest, and we haven’t got definite information on his fate. Carl Lutz lived through the agony of the Hungarian Horthy regime in Budapest, and he and other diplomats were practically expelled after humiliating treatment. At home, in Switzerland Carl Lutz was called to account for his action and he was elbowed into a corner. One of the most interesting characters, Perlasca returned to Italy, he was happened upon only in the second half of the eighties.

Naturally, they had to have people to help them in their rescue actions which endangered their career, life and the life of their families. Raoul Wallenberg could count upon a wide circle in his work, Carl Lutz was helped by the Zionist Youth Movement, and we could recite the names of many unsung heroes who often laid down their lives for saving others.

Our exhibition, which is in Hungarian, in English and in German, and contains more than fifty photos and documents, goes along with these thoughts. You can see films as part of the exhibition and there are educational programs for pupils and students also.

Exhibition design:  Eric Saul, San Fransisco

Texts:                         Theo Tschuy, Tannay

                                       Agnes Hirschi, Münchenbuchsee

Photos:                     United States Holocaust Memorial Museum

                                       Yad Vashem, Jerusalem

                                       Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Zürich

                                      Family property

Creators in the Holocaust Memorial Center:

Lectors:                 Prof. Dr. Szabolcs Szita DSc.

                                     Dr. János Botos

                                     István Nuber

Co-workers:        Mihály Csató

                                     Réka Gyarmati

                                     Heléna Huhák

                                     Józsefné Papp

                                      Benjamin Schilhan

                                       András Szécsényi

                                        György Vámos (Carl Lutz Foundation)

Education:               Szilvia Pető

                                          Tibor Pécsi

Informatics:            Péter Vágújhelyi

Construction:         László Horváth

Communication: Zsuzsanna Török

Thanks to Dr. Géza Buzinkay, the Budapest History Museum, the Budapest Holocaust Institute, the Carl Lutz Foundation

(Source: the website of the Holocaust Memorial Center)

Visas for Life

Diplomaten im Dienst des Lebens, 1944-1945

Wenn Länder und Nationen sich gegeneinander auflehnten und systematisch ihre eigenen Staatsbürger ausschließen und auslöschten, gab es Menschen, und es waren nicht wenige, welche bewiesen, dass es die Möglichkeit einer Wahl gibt in einer Welt, welche von strikten Befehlen und Protokollen der Diplomatie beherrscht wurde.  Die Wanderausstellung- sein origineller Titel „ Visas for Life“ –, welche im Holocaust Gedenk-Zentrum öffnet, gedenkt Diplomaten, welche im Laufe des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts Menschen retteten.

Wir füllten die ursprüngliche Ausstellung, welche erstmals 1996 in San Francisco eröffnet wurde, mit ungarischen Referenzen. Sie nimmt Schnappschüsse der Diplomaten, welche vom Frühling/Sommer 1944 bis Jänner/Februar 1945 in Budapest dienten und zeigt deren Aktivitäten.

Die “Hauptpersonen” der Ausstellung kamen mit verschiedenen Hintergründen und  verschiedenen Missionen; wahrscheinlich verdienen alle eine eigene Ausstellung. Es gab Karriere-Diplomaten, wie beispielsweise Angel Sanz-Briz aus Spanien oder Carl Lutz aus der Schweiz, ebenso wie Geschäftsleute , wie Raoul Wallenberg aus Schweden oder Friedrich Born aus der Schweiz, einen Italiener, Giorgio ( Jorge) Perlasca, welcher im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite Francos  kämpfte und „spanischer Diplomat“ in Budapest wurde, und zu guter Letzt  Repräsentanten der Kirche wie Angelo Rotta und andere.  Ihre Beweggründe waren verschieden: religiös begründet, fundamentale Entrüstung, oder Mitleid. Ebenso waren ihre Schicksale verschiedener Natur.  Angel Sanz-Briz verließ Budapest bevor die Sowjetischen Truppen es umzingelten.  Raoul Wallenberg blieb in  der ungarischen Hauptstadt und verschwand in den letzten Tagen des Kampfes in Pest. Wir haben keine genaue Information über sein Schicksal.  Carl Lutz überlebte die Horthy Regierung in Budapest; er und andere Diplomaten wurden nach Demütigungen  praktisch aus dem Land geschmissen.  Zuhause in der Schweiz wurde Carl Lutz für seine Tätigkeiten zur Rechenschaft gezogen und in die Ecke getrieben. Einer der interessantesten Charaktere, Perlasca, kehrte nach Italien zurück und wurde erst in der zweiten Hälfte  der Achtziger belangt.

Natürlich hatten sie Helfer bei ihren Rettungsaktionen, welche ihre Karriere, ihr Leben  und das ihrer Familien in Gefahr brachten. Raoul Wallenberg konnte auf einen großen Arbeiterkreis zählen, Karl Lutz bekam Hilfe von Zionistischen Jugend Bewegungen und wir könnten die Namen vieler unerwähnter  Helden aufzählen, welche oft ihr eigenes Leben gegeben hätten um andere zu retten.

Unsere Ausstellung, welche in  Ungarisch, Englisch und Deutsch existiert, und mehr als fünfzig Fotos und Dokumente beinhaltet, folgt diesen Gedanken. Sie können mehrere Filme und erzieherische Programme für Schüler und Studenten in Betracht nehmen.

Ausstellung-Gestaltung :  Eric Saul, San Fransisco

Texte:                        Theo Tschuy, Tannay

                                       Agnes Hirschi, Münchenbuchsee

Fotos:                         United States Holocaust Memorial Museum

                                       Yad Vashem, Jerusalem

                                       Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Zürich

                                       Family property

Holocaust Gedenk-Zentrum, Budapest:

Vortragende:      Prof. Dr. Szabolcs Szita DSc.

                                       Dr. János Botos

                                       István Nuber

Mitarbeiter:           Mihály Csató

                                         Réka Gyarmati

                                          Heléna Huhák

                                           Józsefné Papp

                                           Benjamin Schilhan

                                            András Szécsényi

                                            György Vámos (Carl Lutz Foundation)

 Erziehung:                 Szilvia Pető

                                             Tibor Pécsi

Informatik:               Péter Vágújhelyi

Aufbau:                        László Horváth

Kommunikation: Zsuzsanna Török

Danksagung an :  Dr. Géza Buzinkay, the Budapest Historicher Museum, the Budapest Holocaust Institute, the Carl Lutz Foundation

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: