Randolph L. Braham rövid életrajza/Short Biography of Randolph L. Braham/Kurzbiographie von Randolph L. Braham

Professzor emeritusz Dr. Randolph Louis Braham

világszerte elismert holokausztkutató, politológus, történész

Szülei, Ábrahám Lajos (Itzik Leib) és Katz Eszter rövid ideig Bukarestben éltek, itt született 1922. december 20-án, Ábrahám Adolf néven. Hamarosan visszaköltöztek Désre (Dej), ahol a zsidó elemi iskolában, illetve a „Petru Rares” gimnáziumban végezte tanulmányait, szülei rábeszélésére egy műbútorasztalos műhelyben is dolgozott.

A második bécsi döntés következtében Dést is visszacsatolták a Magyar Királysághoz, az ottani zsidó közösség áldozatává vált a magyarországi vészkorszaknak. Szüleit, testvéreit, számos ismerősét deportálták, megölték. A 21 éves fiatal  1943. október 4-én ukrajnai munkaszolgálatra, a X/2-es munkaszolgálatos századba vonult be. Innen 1944. december közepén négy társával megszökött, egy ideig Novák István  gazda és családja bújtatta őket. A felszabadulás után, 1945.  elején szovjet hadifogolytáborba került, ahonnan egy zsidó elhárító tiszt segítségével, többedmagával sikerült megszöknie. Hazatérve leérettségizett, majd Magyarországon és Ausztrián keresztül Németország amerikai megszállási övezetébe ment, ahol a Joint és az UNRRA alkalmazásában állt. Németországot 1947 decemberében hagyta el.

Az Egyesült Államokba 1948 januárjában érkezett meg. A CUNY (City University of New York) City College-ban 1949-ben doktorált, majd a New School for Social Researchön (ma New School University) 1952-ben PhD-fokozatot szerzett. Mennyasszonyával, a vegyészmérnök végzettségű Elizabeth-tel 1954. december 15-én házasodtak össze, két fiúk született. Összehasonlító politikatudományt tanított a CUNY-n 1956-tól 1992-es nyugdíjba vonulásáig. A jeruzsálemi Jad Vasem 1953-as megalakítása után az elsők között kapcsolódott be egy kutatási programba a New York-i YIVO Institute for Jewish Studies nevű szervezettel együtt. Ekkortól gyűjtötte, kutatta a magyarországi holokauszt forrásait. Hatvannál több könyvet írt, értékes tanulmányok százait tette közzé.

Az 1981-ben megjelent The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. című kétkötetes könyvét 1988-ban adták ki magyar nyelven (A magyar Holocaust címen), azóta is alapmű a téma kutatói számára. Bővített, átdolgozott változata 1994-ben jelent meg az Egyesült Államokban, 1997-ben Magyarországon. Munkásságáért 1995 novemberében a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia „Tudomány a Társadalomért” akadémiai díjat kapta meg.

Magyarországi látogatása lehetőséget nyújt, hogy továbbra is fáradhatatlan munkásságának elismeréseként a Holokauszt Emlékközpont új információs központját Randolph L. Braham Tékának nevezzük el, illetve intézményünkben vehesse át a Magyar Köztársaság kitüntetését.

Legfontosabb művei magyar nyelven:

A magyar Holocaust. I-II. Gondolat Kiadó, 1988.

A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. Budapest, 1996.

A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. I-II., Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1997.

Román nacionalisták és a holocaust. Múlt és Jövő Kiadó, 1998.

Tanulmányok a holokausztról. I-V., 2001-2011.

A holokauszt. Válogatott tanulmányok. Láng Kiadó, 2002.

A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1-3. Park Kiadó, 2007.

Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Koinónia, 2008.

A magyarországi holokauszt bibliográfiája. Park Könyvkiadó, 2010.

Egy hosszabb cikk Randolph L. Braham életéről

***

Professor Emeritus Dr. Randolph Louis Braham

Political scientist, historian, Internationally renowned scholar of the Holocaust in Hungary

Randolph Louis Braham (his birth name: Adolf Ábrahám) was born in Bucharest on December 20, 1922, where his parents, Lajos Ábrahám (Itzik Leib) and Esther Katz lived for a short time. The family later moved back to their hometown Dés (Dej), where Adolf attended the Jewish elementary school, and the Petru Rares secondary school. Besides, on the advice of his father, he became a carpenter’s apprentice. Dés is located in Northern Transylvania, which was re-annexed by the Hungarian Kingdom following the Second Vienna Award in 1940. Consequently, the Jewish community of Dés fell victim to the Holocaust in Hungary. Randolph L. Braham’s parents, his siblings and many of his friends were deported to and murdered in the Auschwitz-Birkenau extermination camp.

At the age of 21, Randolph L. Braham was drafted for labor service. He served in Labor Service Company X/2 from October 4, 1943 in the Ukraine. He and his four fellow servicemen escaped in the middle of December, 1944. They were hidden by the farmer István Novák and his family for a while. After the liberation, Randolph L. Braham was taken to a Soviet POW camp. Among others, he managed to escape with the help of a Jewish security officer. After arriving at home, he took the maturity exam. Later, he went through Hungary and Austria to the American occupied part of Germany, where he worked for the Joint and the UNRRA. He left Germany for the United States in December, 1947.

Randolph L. Braham received his M.A. from The City College of New York in 1949, and earned his PhD from the Graduate Faculty of The New School for Social Research in 1952. He and his fiancée, Elizabeth, a chemical engineer, got married on December 15, 1954. They have two sons. Randolph L. Braham taught Comparative Political Science at the CUNY from 1956 until 1992, when he retired. After the establishment of the Yad Vashem Institute in Jerusalem in 1953, he was among the first scholars who joined a research project in cooperation with the YIVO Institute for Jewish Studies, New York. Since then, he has collected and researched the sources of the Holocaust in Hungary. He published more than sixty books and hundreds of invaluable essays.

His two-volume study, The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary, first published in 1981 (in Hungarian: A magyar Holocaust, 1988) became the standard work for the researchers of the topic. Its revised and extended version was published in 1994 in the United States, in 1997 in Hungary. He was awarded by the Officer’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary in November, 1995, and by the Hungarian Academy of Sciences “Science for the Society” Academic Award in 2004.

His visit in Budapest provides the Holocaust Memorial Center with an opportunity to name its new information center for Randolph L. Braham. Besides, Professor Braham will be awarded by the Republic of Hungary for his indefatigable work for the remembrance and the research of the Holocaust.

Professor Braham’s selected publications in English:

The Hungarian Jewish Catastrophe: A Selected and Annotated Bibliography. YIVO Institute for Jewish Research, 1962

The Destruction of Hungarian Jewry: A Documentary Account. 2 Vol. New York: Pro Arte, 1963.

The Hungarian Labor Service System, 1939-1945. Distributed by Columbia University Press, 1977.

The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary. Revised and enlarged edition. 2 Vol. Distributed by Columbia University Press, 1994

The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. Distributed by Columbia University Press, 1997. (with Attila Pók)

The Holocaust in Hungary: A Selected and Annotated Bibliography, 1984-2000. Distributed by Columbia University Press,2001.

The Holocaust in Hungary: A Selected and Annotated Bibliography, 2000-2007. (with Julia Bock)

Wikipedia (English)

***

Professor Emeritus Dr. Randolph Louis Braham

Politologe, Historiker, International Anerkannter Wissenschaftler des Holocaust in Ungarn

Randolph Louis Braham (geboren als Adolf ábrahám) wurde am 20. Dezember 1922 in Bukarest geboren,wo seine Eltern Lajos Ábráham (Itzik Leib) und Esther Katz für einige Zeit lang lebten. Später zog die Familie zurück in ihre Heimatstadt nach Dés (Dej). Dort besuchte Adolf die jüdische Grundschule und die Petru Rares Mittelschule und wurde im Anschluss daran, dem Rat seines Vaters folgend, Tischlerlehrling. Dés (Dej) befindet sich im Norden Siebenbürgens und wurde im Anschluss an den zweiten Wiener Schiedsspruch von 1940 vom Ungarischen Königreich erneut annektiert. Infolgedessen wurde die jüdische Gemeinschaft Dej‘s Opfer des Holocausts in Ungarn. Randolph L. Braham’s Eltern, seine Geschwister, und viele seiner Freunde wurden deportiert und im Konzentrationslager  Auschwitz-Birkenau ermordet.

Im Alter von 21 Jahren wurde Randolph L. Braham in Arbeitsdienst eingezogen. Ab dem 4. Oktober 1943 diente er im Arbeitssdienst der Kompanie X/2 in der Ukraine. Zusammen mit Vier seiner Kameraden flüchtete er Mitte Dezember 1944. Einige Zeit lang wurden sie vom Bauern István Novák und seiner Familie versteckt. Nach der Befreiung wurde Randolph L. Braham in ein Sowjetisches Kriegsgefangenenlager überstellt und konnte dort, neben anderen, durch die Hilfe jüdischer Sicherheitsleute entkommen. Daheim angekommen, machte er die Matura. Später brachte ihn sein Weg durch Österreich und Ungarn schließlich in den von Amerikanern besetzten Teil Deutschlands, wo er für Joint und die UNRRA (Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen) arbeitete. 1947 verließ er Deutschland um nach Amerika auszuwandern.

1949 erreichte er am City College von New York den Grad des Master of Arts (M.A.) und promovierte 1952 an der Graduate Faculty der New School for Social Research.  Er heiratete seine Verlobte, Elisabeth, eine chemische Verfahrenstechnikerin, am 15. Dezember 1954. Gemeinsam haben Sie zwei Söhne. Randolph L. Braham unterrichtete Vergleichende Politikwissenschaft an der City University of New York von 1956 an, bis er 1992 in Ruhestand ging. Nach der Errichtung des Yad Vashem Instituts im Jahr 1953 war er einer der ersten Stipendiaten die einem Forschungsprojekt, in Kooperation mit dem YIVO Institute for Jewish Studies in New York, angehörten. Seit dem sammelt und erforscht er die Ursprünge des Holocausts in Ungarn. Er publizierte mehr als Sechzig Bücher und hunderte wertvolle Essays.

Seine zweibändige Studie, The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary, wurde erstmals in 1981 veröffentlicht (Titel in Ungarisch: A magyar Holocaust, 1988), und wurde zum Standartwerk für Forscher auf diesem Gebiet. Eine überarbeitete und erweiterte Ausgabe ist 1994 in den Vereingten Staaten erschienen, 1997 in ungarischer Sprache. Im November 1995 wurde er mit dem Offiziers-Verdienstkreuz der Republik Ungarn, und 2004 mit dem „Science for the Society“-Award der ungarischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet.

Sein Besuch in Budapest ist für das Holocaust Dokumentationszentrum die Möglichkeit, sein neues Informations-Center für Randolph L. Braham, zu eröffnen. Zudem wird Professor Braham von der Republik Ungarn für seine unermüdliche Arbeit zur Erinnerung und der Erforschung des Holocausts ausgezeichnet.

Ausgewählte Publikationen Professor Brahams’s in englischer Sprache:

The Hungarian Jewish Catastrophe: A Selected and Annotated Bibliography. YIVO Institute for Jewish Research, 1962

The Destruction of Hungarian Jewry: A Documentary Account. 2 Vol. New York: Pro Arte, 1963.

The Hungarian Labor Service System, 1939-1945. Erschienen bei Columbia University Press, 1977.

The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary. Revised and enlarged edition. 2 Vol. Erschienen bei Columbia University Press, 1994

The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. Erschienen bei Columbia University Press, 1997. (mit Attila Pók)

The Holocaust in Hungary: A Selected and Annotated Bibliography, 1984-2000. Erschienen bei Columbia University Press,2001.

The Holocaust in Hungary: A Selected and Annotated Bibliography, 2000-2007. (mit Julia Bock)

Wikipedia (Englisch)

***

Angol szöveg/English version/Englische Version: Csősz László/László Csősz

Német fordítás/German translation/Deutsche Übersetzung: Johannes Pilz

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: