Konferencia, 2011. december 14-16./Conference, December 14-16, 2011/Konferenz, 14-16. Dezember 2011.

Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő konferencia Karády Viktor 75. születésnapjára

Három napos, két helyszínes konferencia

Jewry – Traditionality and Modernity. A Conference Saluting to the 75. Birthday of Viktor Karády.

Three days, two locations, eleven sections.

Das Judentum – Traditionalität und Moderne. Eine Konferenz zu Ehren des 75. Geburtstages von Viktor Karády.

Drei Tage, Zwei Schauplätze, elf Sektionen.

December 14., szerda és december 15. csütörtök: Wesley János Lelkészképző Főiskola, H-1086, Budapest, Dankó utca 11., Kline terem

December 14, Wednesday and December 15, Thursday: John Wesley Theological College, H-1086, Budapest, 11 Dankó Street, Kline Room

Mittwoch, 14. Dezember und Donnerstag, 15. Dezember: Theologisches Hochschule John Wesley, H-1086, Budapest, 11 Dankó Straße, Kline-Raum

1. nap/Day 1/Tag 1

sz: 9.00. Rektori megnyitó/Opening Speech/VorredeIványi Gábor (rektor, WJLF)

1. szekció/Section 1/Sektion 1: Elnököl Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár, DSc, WJLF)

sz: 9.15. A. Gergely András (CSc/PhD – MTA PTI / ELTE TÁTK – tudományos főmunkatárs, egyetemi előadó) : Karády és Mauss – Antropológia és tudományprogram
sz: 9.30. Babits Antal (DRS, Scheiber-díjas vallásbölcselő – WJLF – MTA – OR-ZSE Zsid. Vallástud. Kut.cs. Tudományos munkatárs, egyetemi oktató) : A szellemi hídépítő – az “Útmutatás” mestere
sz: 9.45. Biró Zsuzsanna Hanna (PhD jelölt – WJLF/ ELTE – megb. oktató, kutató) : Zsidók a bölcsészkaron, a tanárképzésben és a tanári pályán (1895-1945)
sz: 10.00. Vita/Discussion/Diskussion
sz: 10.45. Szünet/Break/Ruhepause

2. szekció/Section 2/Sektion 2: Elnököl Hadas Miklós (egyetemi tanár, DSc, Corvinus)

sz: 11.00. Csákó Mihály (CSc – WJLF/ELTE – egyetemi docens) : Budapesti serdülők a zsidókról, 1990-2010
sz: 11.15. Molnár Judit (CSc – SzTE Politológiai Tanszék – egyetemi docens) : “Egy kiállítás képei” – A “Jogfosztástól népirtásig” című állandó holokauszt kiállítás története 2004-2011
sz: 11.30. Zsigmond Anna (CSc – ELTE – egyetemi docens) : A zsidó magyar értelmiség szerepe Palesztinában és a nagyvilágban.
sz: 11.45. Fenyves Katalin (PhD – BKF – főiskolai docens) : A magyar zsidó nő – a felekezeti sajtó nőképe a 19-20. század fordulóján
sz: 12.00. Vita/Discussion/Diskussion

sz: 13.00. Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében/Lunch/Mittagessen

3. szekció/Section 3/Sektion 3: Elnököl Lukács Péter (egyetemi tanár, CSc, WJLF)

sz: 14.00. Forrai Judit (CSc – SOTE/WJLF – egyetemi tanár) : Májmunidész szexuális tanácsadása
sz: 14.15. Gadó János (MA – Szombat folyóirat – Szerkesztő) : Az egyenlőtlen fejlődés újratermelődése 1948 után a Közel-Keleten
sz: 14.30. Gerő András (DSc – ELTE, CEU – egyetemi tanár) : A nő- és zsidóellenesség metszéspontja – Otto Weininger
sz: 14.45. Kovács M. Mária (CSc – CEU – egyetemi tanár) : A numerus clausus törvény 1928-as módosításáról
sz: 15.00. Vita/Discussion/Diskussion
sz: 16.00. Szünet/Break/Ruhepause

4. szekció/Section 4/Sektion 4: Elnököl Kovács M. Mária (CSc – CEU – egyetemi tanár)

sz: 16.15. Hernádi Miklós (DSc – MTA – ) : Csak diszkréten! – Magyar zsidó kommunisták a holokausztról 1944-1974 – Tézisek
sz: 16.30. Gadó György (nyugdíjas) : Megjegyzések a “Csak diszkréten” című előadáshoz
sz: 16.45. Miskolczy Ambrus (DSc – ELTE – egyetemi tanár) : A Sebastian-szindróma (Hozzászólás a minapi román-zsidó identitásvitákhoz)
sz: 17.00. Kőbányai János (PhD – Múlt és jövő – főszerkesztő) : Karády Viktor zsidó iskolaszociológiai munkái továbbgondolása
sz: 17.15. Vita/Discussion/Diskussion

2. nap/Day 2/Tag 2

5. szekció/Section 5/Sektion 5: Elnököl Erős Ferenc (egyetemi tanár, tud. tanácsadó, DSc,PTE, MTA PKI)

cs: 9.00. Konrád Miklós (PhD-MTA TTI-Tud. munkatárs): Wahrmann Mór és gyermekei
cs: 9.15. Karsai László (CSc/PhD – SZTE BTK – egyetemi tanár) : A Szálasi-rendszer zsidópolitikája
cs: 9.30. Kende Péter (MTA külső Tagja – CNRS-Párizs – ancien dir. de recherche) : A zsidó-magyar viszony mai állásáról
cs: 9.45. Pók Attila (CSc – MTA TTI – tudományos főmunkatárs) : Miről szólna a magyar Historikerstreit?
cs: 10.00. Vita/Discussion/Diskussion
cs: 10.45. Szünet/Break/Ruhepause

6. szekció/Section 6/Sektion 6: Elnököl Szabó Ildikó (egyetemi tanár, DSc, DE)

cs: 11.00. Köves Slomó ( Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség – vezető rabbi) : Nagymihályi rabbikonferencia
cs: 11.15. Laczó Ferenc (PhD – FSU-Jena – tudományos munkatárs) : A magyar zsidó kettős identitás formái – Tudományos szövegek identitásdiskurzusairól
cs: 11.30. Nagy Péter Tibor (DSc – WJLF – OFI – egyetemi tanár) : Zsidó elit, 1929 – A Magyar Zsidó Lexikon, mint a kortárs zsidóság önképe
cs: 11.45. Schweitzer József/Schweitzer Gábor (PhD;PhD – Az Országos Rabbiképző Intézet ny. főig. ; MTA Jogtudományi Intézete – egyetemi tanár; tud.főmunkatárs) : Az Országos Rabbiegyesület megalakulása és működése a 19-20. sz. fordulóján
cs: 12.00. Vita/Discussion/Diskussion

cs: 13.00. Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében/Lunch/Mittagessen

7. szekció/Section 7/Sektion 7: Elnököl Staller Tamás (egyetemi tanár, CSc, ORZSE)

cs: 14.00. Pécsi-Pollner Katalin (Holokauszt Emlékközpont, OR-ZSE – irodalomtörténész,  programvezető) : Duplán kisebbségben – zsidó nők  a magyar irodalomban, a holokauszt előtt és után
cs: 14.15. Kelemen Katalin (Szim Salom – Rabbi) : A modernitás hatása a zsidó liturgiában
cs: 14.30. Prepuk Anikó (PhD – DE – egyetemi docens) : Kísérletek a zsidók felekezeti jogainak szélesítésére az emancipáció után (1867-1892)
cs: 14.45. Toronyi Zsuzsa (Magyar Zsidó Múzeum, WJLF – tud. munkatárs) : Önazonosítás – tárgyakban. Muzeológiai szempontok és zsidó identitás
cs: 15.00. Vita/Discussion/Diskussion
cs: 16.00. Szünet/Break/Ruhepause

8. szekció/Section 8/Sektion 8: Elnököl Kovács András (egyetemi tanár, DSc, CEU)

cs: 16.15. Ujvári Hedvig (PhD – PPKE, BTK – egyetemi adjunktus) : Zsidó újságírók és a magyarországi német nyelvű hírlapok irodalomközvetítő szerepe a 19. században
cs: 16.30. Voigt Vilmos (DSc – ELTE BTK – nyugalmazott egyetemi tanár) : Zsidó magyar folkloristák
cs: 16.45. Mazsu János(Csc-Debreceni Egyetem-egyetemi docens): Zsidó – keresztény együttélés vagy a gyűlölet városa?-Debrecen esete
cs: 17.00. Majsai Tamás (CSc-WJLF-egyetemi tanár): Egy bibliatudományi kézikönyv a református lelkésztársadalom zsidóellenes attitűdjeinek emberöltőkön átívelő kondícionálásában
cs: 17.15. Vita/Discussion/Diskussion

December 16., péntek: CEU, H-1051, Budapest, Nádor utca, 9-11., Auditórium

December 16, Friday: CEU, H-1051, Budapest, 9-11 Nádor Street, Auditorium

Freitag, 16. Dezember: CEU, H-1051, Budapest, 9-11 Nádor Straße, Auditorium

3. nap/Day 3/Tag 3

9. szekció/Section 9/Sektion 9: Elnököl Pukánszky Béla (egyetemi tanár, DSc, SZTE)

p: 9.00.Frank Tibor (DSc-ELTE-egyetemi tanár): Konverzió, névváltoztatás, nemesítés: a századfordulós asszimiláció lépcsői
p: 9.15. Zima András (PhD jelölt – Orzse – oktató) : “Mit követel tőlünk a jelen?” – Szekularizálódás, individuális vallásosság, nemzetvallás és zsidó hagyomány a budapesti modernizáló zsidó lapokban a 20. század első felében
p: 9.30. Bányai Viktória (PhD – MTAKI – tud. főmunkatárs) : Zsidó oktatásügy Kárpátalján a 20. század első felében
p: 9.45. Fazekas Csaba (PhD – ME – egyetemi docens) : Újabb adatok Prohászka Ottokár politikai nézeteihez, 1920-1927
p: 10.00. Vita/Discussion/Diskussion
p: 10.45. Szünet/Break/Ruhepause

10. szekció/Section 10/Sektion 10: Elnököl Majsai Tamás (egyetemi tanár, CSc, WJLF)

p: 11.00. Gidó Attila (PhD – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kolozsvár – kutató) : Zsidó iskolázottság és pályaválasztás a két világháború közötti Kolozsváron
p: 11.15. Hajdu Tibor (DSc – MTA TTI – ny. tudományos tanácsadó) : A tisztikar helye a polgárosuló Magyarország társadalmában 1867-1944
p: 11.30. Kiss Endre (DSc. – NyME, OR-ZSE – egyetemi tanár) : Hermann Cohen és Alexander Bernát
p: 11.45. Kovács András (Dsc, – CEU, MTA ENKI – egyetemi tanár) : Szekuláris értékválasztás és zsidó identitás
p: 12.00. Vita/Discussion/Diskussion

p: 13.00. Ebédszünet (Ebédelési lehetőség a CEU éttermeiben)/Lunch/Mittagessen

11. szekció/Section 11/Sektion 11: Elnököl Szabolcs Éva (egyetemi tanár, CSc, ELTE)

p: 14.00. Kovács Mónika (PhD-ELTE PPK – egyetemi docens) : Kollektív emlékezet, társadalmi identitás és a holokauszt oktatása
p: 14.15. Michael L. Miller (CEU – Associate Professor) : Budapestről Brünnig: A numerus clausus száműzöttei Csehszlovákiában,1920-1938
p: 14.30. Haraszti György (PHD-MTA TTI, OR-ZSE – egyetemi tanár, tudományos tanácsadó) : A magyarországi zsidó névadási (és névváltoztatási) szokások
p: 14.45 Erős Ferenc (egyetemi tanár, tud. tanácsadó, DSc,PTE, MTA PKI): “Zsidó tudomány”-e a pszichoanalízis? – Pszichoanalízis a budapesti orvoskaron 1918-19-ben.
p: 15.00. Vita/Discussion/Diskussion
p: 16.00. Nagy Péter Tibor : A rendezők zárszava

A konferencia ingyenes, regisztrációt nem igényel

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: