Előadás és prezentáció, 2015. október 14. – Dr. Szécsényi András és Huhák Heléna: “Nehéz örökség…” / Lecture and Presentation, October 14, 2015 – Dr. András Szécsényi and Heléna Huhák: “Nehéz örökség (Difficult Legacy)…”…

A Budapesti Holokauszt Intézet

és

Az Osztrák Kulturális Fórum

tisztelettel meghívja Önt, kedves kísérőjét, érdeklődő barátait

Dr. Szécsényi András

és

Huhák Heléna történész-muzeológus

“Nehéz örökség…”

című prezentációjára és előadására

 

Időpont: 2015. október 14., szerda, 15 óra
Helyszín: 1094 Budapest, Páva utca 39., Wallenberg terem

 

Megtisztelő részvételére számítunk!

Köszönet a Holokauszt Emlékközpontnak a terem rendelkezésre bocsátásáért.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az alábbi email címen:

nuber.istvan@gmail.com

Dr. Nuber István CSc.         Susanne Bachfischer

BHI igazgatója                   OKF igazgatója

Meghívó (JPG)

Nappal

The Budapest Holocaust Institute

and

The Austrian Cultural Forum

Cordially invite you, your friends

to the lecture and presentation

“Nehéz Örökség (Difficult Legacy)…”

by

Dr. András Szécsényi

and

Heléna Huhák Historian, Museologist

Date: Wednesday, October 14, 2015, 3 pm
Location: Wallenberg Room, Holocaust Memorial Center
(39 Páva Street, 1094 Budapest)

 

We hope to have the pleasure to welcome you there.

Thanks to the Holocaust Memorial Center for the room.

Please register by email to nuber.istvan@gmail.com

Dr. István Nuber CSc.                            Susanne Bachfischer

  Director of the BHI                   Director of the Austrian Cultural Forum

Invitation Card (JPG)

Ejjel

Reklámok

Előadás, 2015. szeptember 30. – Misur Zsuzsa, Sólyom Gábor: Visszatérés és újrakezdés 1945 / Lecture, September 30, 2015 – Zsuzsa Misur, Gábor Sólyom: Return and Resumption 1945

A Budapesti Holokauszt Intézet
és
Az Osztrák Kulturális Fórum
tisztelettel meghívja Önt,
kedves kísérőjét, érdeklődő barátait

Misur Zsuzsa és Sólyom Gábor túlélő
“Visszatérés és újrakezdés 1945”
című előadására.

Moderátor: Szunyogh Szabolcs volt nyugdíjas főszerkesztő

Időpont: 2015. szeptember 30. szerda, 15 óra.
Helyszín: az Osztrák Kulturális Fórum szalonja
Budapest, Andrássy út 43. II. emelet.

Kapukód: 22
Az épületben lift működik.

Megtisztelő részvételére számítunk!
Köszönet az Osztrák Kulturális Fórumnak a terem rendelkezésre bocsátásáért.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az alábbi email címen:
nuber.istvan@gmail.com

Dr. Nuber István                            Susanne Bachfischer
BHI igazgatója                                    OKF igazgatója

Meghívó: (JPG)

Returnresumption

The Budapest Holocaust Institute
and
The Austrian Cultural Forum
Cordially invite you, your friends to the lecture of

Zsuzsa Misur and Gábor Sólyom, Holocaust survivor
“Return and Resumption 1945”

Moderator: Szabolcs Szunyogh, former retired editor in chief

Date: Wednesday, September 30, 2015, 3 pm
Location: the salon of the Austrian Cultural Forum
Budapest, 43. Andrássy Road, second floor.

Door phone code: 22
There is an elevator in the building!

We hope to have the pleasure to welcome you there.
Thanks to the Austrian Cultural Forum for the salon.

Please register by email to nuber.istvan@gmail.com

Dr. István Nuber CSc.                                               Susanne Bachfischer
Director of the BHI                      Director of the Austrian Cultural Forum

Invitation Card: (JPG)


Henryk Sławik emlékkonferencia, 2012. szeptember 14. / Henryk Sławik Memorial Conference, September 14, 2012 / Henryk Sławik Gedenkkonferenz, 14. September 2012

A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, a budapesti Lengyel Intézet és
a Holokauszt Emlékközpont tisztelettel meghívja Önt a

Henryk Sławik emlékkonferenciára

2012. szeptember 14-én, 10.00 -13.00 óra között, a Holokauszt Emlékközpontba.
Cím: 1094 Budapest, Páva u. 39.

PROGRAM

9.15 – Henryk Sławik-emléktábla koszorúzás (V. Bp, Garibaldi u. 3.)
10.00 – a konferencia ünnepélyes megnyitója

KÖSZÖNTŐ

Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete
Bába Iván, Magyarország Külügyminisztériumának Közigazgatási Államtitkára
Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete
Karin Olofsdotter, Svédország budapesti nagykövete
Ilan Mor, Izrael Állam budapesti nagykövete

ELŐADÓK

dr Tomasz Kurpierz, történész, a katowicei Nemzeti Emlékezet Intézetének munkatársa
Kapronczay Károly, történész, több lengyel menekültüggyel foglalkozó mű szerzője, az ELTE Magyar–Lengyel Történész Vegyesbizottságának alelnöke
Grzegorz Łubczyk, író, publicista, dokumentumfilm készítő, a Lengyel Köztársaság volt budapesti nagykövete, Henryk Sławik életének, történelmi és emberi nagyságának krónikása

ZÁRSZÓ

Prof. Dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója


Részvételi szándékát kérjük, 2012. szeptember 10-ig jelezze a budapest.info@instytutpolski.org e-mail címre.

A konferencia nyelve: magyar, angol szinkrontolmácsolással.

Meghívó (PDF)

The Embassy of the Republic of Poland in Budapest, the Polish Institute in Budapest and
the Holocaust Memorial Center cordially invite you to the


Henryk Sławik Memorial Conference


to be held on 14 September 2012, from 10 a.m. until 1 p.m. in the Holocaust Memorial Center.

Address: 1094 Budapest, Páva u. 39.

PROGRAM

9.15  Laying of wreaths at the memorial plaque of Henryk Sławik (Budapest, V., Garibaldi u. 3.)
10.00 Opening of the conference

WELCOME SPEECHES

Roman Kowalski, Ambassador of the Republic of Poland in Budapest
Iván Bába, State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary
Eleni Tsakopoulos Kounalakis, Ambassador of the United States of America in Budapest
Karin Olofsdotter, Ambassador of Sweden in Budapest
Ilan Mor, Ambassador of the State of Israel in Budapest

SPEAKERS

dr Tomasz Kurpierz, historian, associate of the Katowice branch of the Institute of National Remembrance
Károly Kapronczay, historian, author of several publications on Polish refugees, Vice President of the Hungarian-Polish Joint Committee of Historians at ELTE
Grzegorz Łubczyk, writer, journalist, documentary film maker, former Ambassador of the Republic of Poland in Budapest, the chronicler of the life and work of Henryk Sławik

CLOSING REMARKS

Prof. Dr. Szabolcs Szita, Director of the Holocaust Memorial Center

RSVP by September 10, 2012 at budapest.info@instytutpolski.org

The language of the conference is Hungarian with simultaneous interpretation into English.

Invitation Card (PDF)

Die Botschaft der Republik Polen in Budapest, das polnische Institut in Budapest

und das Holocaust Gedenkzentrum laden Sie herzlich zur

 

Henryk Sławik Gedenkkonferenz

am 14. September 2012 von 10:00 bis 13:00 Uhr im Holocaust Gedenkzentrum ein.

Adresse: Páva u. 39, 1094 Budapest

PROGRAMM:

09:15 Kranzniederlegung bei der Erinnerungstafel an Henryk Sławik (Budapest, V., Garibaldi u. 3)

10:00 Eröffnung der Konferenz

ERÖFFNUNGSREDEN:

Roman Kowalski,Botschafter der Republik Polen in Budapest
Bába Iván, Staatssekretär der Außenministeriums Ungarns
Eleni Tsakopoulos Kounalakis, Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika in Budapest
Karin Olofsdotter, Botschafterin des Königreichs Schweden in Budapest
Ilan Mor, Botschafter des Staates Israel in Budapest

REDNER:

Dr. Tomasz Kurpierz Historiker, Mitarbeiter des Kattowitzer Zweigs des Instituts des Nationalen Gedenkens.
Kapronczay Károly, Historiker, Autor mehrerer Publikationen zu polnischen Flüchtlingen, Vize-Präsident des ungarisch-polnisch vereinigten Gremiums von Historikern an der ELTE
Grzegorz Łubczyk, Schriftsteller, Journalist, Dokumentarfilmer, früherer Botschafter der Republik Polen in Budapest, Chronist des Lebens und der Arbeit von Henryk Sławik

SHCLUSSWORTE:

Prof. Dr. Szita Szabolcs, Direktor des Budapester Holocaust Gedenkzentrums

RSVP bis zum 10. September 2012 an budapest.info@insytutpolski.org

Die Sprache der Konferenz ist Ungarisch mit simultaner Übersetzung auf Englisch.

Einladung (PDF)Előadás, 2012. május 16. – Dr. Gerhard Baumgartner: A roma népesség helyzete Ausztriában a 19. és 20. században / Lecture, May 16, 2012 – Dr. Gerhard Baumgartner: The Situation of the Roma Population in Austria in the 19th and 20th centuries /Vortrag, 16. Mai 2012. – Dr. Gerhard Baumgartner: Die Situation der Roma in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.

Az Osztrák Kulturális Fórum,

a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete,

a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,

a Budapesti Holokauszt Intézet

tisztelettel meghívja Önt, kedves kísérőjét, érdeklődő barátait

 

dr. Gerhard Baumgartner osztrák történész

„A roma népesség helyzete Ausztriában a 19. és 20. században” című előadására.

 
Időpont: 2012.május16. szerda, du. 15 óra.

Helyszín: az Osztrák Kulturális Fórum szalonja

Budapest, Andrássy út. 43. II. emelet. Kapukód: 22.

Az épületben lift működik.

Megtisztelő részvételére számítunk!

Köszönet az Osztrák Kulturális Fórumnak a terem rendelkezésre bocsátásáért.

 

        Sessler György                                Dr. Nuber István CSc

   MUSZOE elnöke                                    BHI igazgatója

Meghívó (JPG) (PDF)

The Austrian Cultural Forum,

the National Association of Former Labour  Battalion Conscripts (MUSZOE),

the Holocaust Documentation Center and Memorial Collection Public Foundation,

the Budapest Holocaust Institute

Cordially invite you, your friends to the lecture of

the Austrian Historian dr. Gerhard Baumgartner

„The Situation of the Roma Population in Austria in the 19th and 20th centuries”

 

Date: Wednesday, May 16, 2012, 3 pm

Location: the salon of the Austrian Cultural Forum

Budapest, District 6., 43. Andrássy Road, second floor.

Door phone code: 22.

There is an elevator in the building.

We hope to have the pleasure to welcome you there.

Thanks to the Austrian Cultural Forum for the salon.

 

                  György Sessler                                       Dr. István Nuber CSc.

      President of the MUSZOE                             Director of the BHI

Invitation Card (JPG) (PDF)

Das Österreichische Kulturforum,

die Nationale Vereinigung ehemaliger Zwangsarbeiter (MUSZOE),

die Holocaust DokumentationsZentrum und Erinnerungs-Sammlung Öffentliche Stiftung,

das Budapester Holocaust Institut

Lädt Sie und ihre Freunde herzlichst dazu ein, an folgendem Vortrag teilzunehmen:

Österreichischen Historikers Dr. Gerhard Baumgartner

“Die Situation der Roma in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.”

Datum: Mittwoch, 16. Mai 2012, 15 Uhr

Ort: Salon des Österreichischen Kulturforums

Budapest, 6. Bezirk, Andrássy Straße 43, zweiter Stock.

Türcode: 22

Ein Aufzug befindet sich im Gebäude!

Wir hoffen das Vergnügen zu haben, Sie dabei begrüßen zu dürfen.

Vielen Dank an das Österreichische Kulturforum für die Bereitstellung dieses einzigartigen Salons.

            György Sessler                        Dr. István Nuber CSc.

Präsident des MUSZOE                   Direktor des BHI

Einladung (JPG) (PDF)


Kiállítás, 2012. április 17. / Exhibition, April 17, 2012 / Ausstellung, 17. April 2012.

Kedves Látogató!

Tisztelettel ajánljuk figyelmébe
B. Nagy Balázs fotográfus

A holokauszt emlékére

című kiállításának megnyitóját

Megnyitó beszédet mond:

dr. Lednitzky András,
a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke

Szabó András festőművész

Közreműködnek:

Fekete Gizi
és
Király Levente
színművészek,

Pesti Ágota csellóművész

Időpont: 2012. április 17., 17 óra
Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ átriuma
Szeged, Ady tér 10

Dear Visitor,

We cordially call your attention to
the opening of the exhibition of
Photographer Balázs B. Nagy
titled

In Remembrance of the Holocaust

Opening speech:

dr. András Lednitzky,
President of the Jewish Community of Szeged

András Szabó, painter

Contribute:

Gizi Fekete
and
Levente Király,
performers,

Ágota Pesti cello artist

Date: April 17, 2012, 5 p.m.
Location: University of Szeged József Attila Study and Information Center
Szeged, 10 Ady Square

Lieber Besucher,

Wir bitten Sie herzlichst um Ihre Aufmerksamkeit
bezüglich der Eröffnung der Ausstellung von
Fotograf Balázs B. Nagy
mit dem Titel

In Gedenken an den Holocaust

Eröffnungsrede:

Dr. András Lednitzky,
Präsident der jüdischen Gemeinschaft von Szeged

András Szabó, Maler

Mitwirkende:

Gizi Fekete
und
Levente Király,
Schauspieler,

Ágota Pesti Cello-Künstler

Datum: 17. April 2012, 17 Uhr
Ort: József Attila Studien und Informationszentrum an der Universität von Szeged
Szeged, 10 Ady Platz


Előadás, 2012. március 29. – A Magyar Királyi Tábori Posta második világháború alatti története / Lecture, March 29, 2012 – The history of the Royal Hungarian Field Post during the WWII / Vortrag, 29. März 2012. – Vortrag über die Geschichte der Ungarisch königlichen Feldpost während des 2. Weltkrieges

Rendkívül érdekes előadást tartott Dán János a Magyar Királyi Tábori Posta második világháború alatti történetéről március 29-én, a Holokauszt Emlékközpontban. A Horizont programsorozat keretében meghirdetett prezentáció során megtudhattuk, hogy apró részletek mennyi mindenről árulkodhatnak egy-egy dokumentum esetében. Ajánljuk mindenkinek figyelmébe az előadó könyvét és weboldalát.

On March 29 János Dán held a very interesting lecture on the history of the Royal Hungarian Field Post during the WWII in the Holocaust Memorial Center, Budapest. In the course of the event which was announced as a part of the Horizont Program Series we learnt that how much small details could tell about in case of documents. We recommend the book and the website of the lecturer for everyone.

Am 29. März hielt János Dán im Holocaust Dokumentationszentrum einen sehr interessanten Vortrag über die Geschichte der Ungarisch königlichen Feldpost während des 2. Weltkrieges. Im Verlauf dieser Veranstaltung, welche als Teil der Horizont Programm Serie angekündigt war, lernten wir, wie viel uns kleine Details im Falle von Dokumenten verraten können. Wir empfehlen jedem das Buch und die Website des Vortragenden.


Koszorúzás, 2012. április 5. / Wreath Ceremony, April 5, 2012 / Kranzniederlegung, 5. April 2012

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (HDKE),
a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete (MUSZOE),
a Budapesti Holokauszt Intézet (BHI)
tisztelettel meghívja Önt, kedves kísérőjét, érdeklődő barátait

Langfelder Vilmos születésének
100. évfordulója alkalmából tartandó koszorúzásra

Beszédet mond: dr. Botos János,
a HDKE ügyvezető igazgatóhelyettese

Időpont: 2012. április 5-én 10 órakor
Helyszín: Budapest, Andrássy út 36. ház falának emléktáblájánál

Megtisztelő részvételére számítunk!

       Sessler György            Dr. Nuber István CSc.
MUSZOE elnöke                        BHI igazgatója

Meghívó (JPG) (PDF)


The Holocaust Documentation Center and Memorial Collection Public Foundation (HDKE),
the National Association of Former Labour  Battalion Conscripts (MUSZOE),
the Budapest Holocaust Institute (BHI)
Cordially invite you, your friends to

the wreath ceremony on 100th anniversary of
the birth of Vilmos Langfelder

Dr. János Botos, Deputy Director of the HDKE
will deliver a speech

Date: April 5, 2012, 10 am

Location: Budapest, District 6., 36. Andrássy Road
in front of the Memorial Plaque on the wall of the building

We hope to have the pleasure to welcome you there.

     György Sessler                  Dr. István Nuber CSc.
President of the MUSZOE                     Director of the BHI

Invitation Card (JPG) (PDF)

Das Holocaust Dokumentationszentrum und Gedenksammlung (HDKE),
die Nationale Vereinigung ehemaliger Zwangsarbeiter (MUSZOE),
das Budapester Holocaust Institut (BHI)
lädt Sie und Ihre Freunde herzlichst dazu ein, an folgender Veranstaltung teilzunehmen:

Die Kranzniederlegung anlässlich des 100.
Geburtstages von Vilmos Langfelder

Dr. János Botos, stellvertretender Direktor
des HDKE wird eine Rede halten

Datum: 5. April 2012, 10 Uhr
Ort: Budapest, 6. Bezirk, Andrássy Straße 36
vor der Gedenktafel an der Wand des Gebäudes

Wir hoffen das Vergnügen zu haben, Sie dabei
begrüßen zu dürfen.

      György Sessler                  Dr. István Nuber CSc.
       Präsident der MUSZOE                       Direktor des BHI

Einladung (JPG) (PDF)